voor bedrijven

Voorkom uitval van medewerkers

 

In deze tijd moet je mee met de concurrentie. Het is nodig om meer of andere zaken van je medewerkers te vragen of de organisatie moet flexibeler worden waardoor er regelmatig wat verandert. Dit kan stress met zich meebrengen voor medewerkers. Soms ook omdat er in de privésituatie ook het nodige van je medewerker wordt gevraagd. Medewerkers die stress op tijd leren te signaleren en weten hoe ze er mee om kunnen gaan, zitten lekkerder in hun vel, zijn flexibeler en kunnen beter aangeven wat ze nodig hebben. Dit voorkomt uitval van medewerkers door overbelasting of burn-out en alle kosten die hiermee gepaard gaan.

 

Tegenwoordig krijgt één op de zeven personen te maken met een burn-out. Het is de grootste beroepsziekte aan het worden. Dit wil en kan je voorkomen in je organisatie door medewerkers bewuster te maken van stresssignalen en vaardigheden te laten ontwikkelen om stress te reduceren.


Balance in Body & Mind hanteert diverse werkvormen:

  • Leertraject voor kleine groepen medewerkers
  • Workshops voor kleine groepen medewerkers
  • Individuele begeleiding van medewerkers

 

Medewerkers sterker maken door te leren om te gaan met stress

 

Ben je bewust van de risico’s van medewerkers die uitvallen? Heb je afdelingen of verspreid door de organisatie een aantal medewerkers die moeite hebben om te gaan stress? Dan is deze optie een goede optie. Het leertraject is een reeks van workshops waarin medewerkers actief aan de slag gaan met het signaleren van stress bij zichzelf en het aanleren van vaardigheden om te zorgen dat medewerkers in staat zijn stress bij zichzelf te reduceren. Door samen er actief mee aan de slag te gaan, ontstaat er een samenhorigheid en behulpzaamheid in de groep. Dit kan een positief effect hebben in de groep. Belangrijk voor het proces is dat onderling vertrouwen is en vertrouwelijkheid van hetgeen dat in de groep besproken wordt. Hierdoor is het leertraject voor groepen niet voor iedereen even geschikt. De groepsgrootte voor het leertraject is bij voorkeur 4 à 5 medewerkers. De workshops worden gehouden op uw locatie.

 

Individuele medewerker sterker maken door te leren om te gaan met stress

 

Heb je een individuele medewerker die door omstandigheden op het werk of privé gevoelig is voor stress? Wil je uitval van deze individuele medewerker voorkomen? Dan wordt met de individuele medewerker een persoonlijk traject gestart waarin hij of zij leert stress te signaleren en de benodigde vaardigheden om stress te reduceren en sterker te worden. Hiervoor worden 10 individuele sessies voor ingepland. Deze kunnen of plaatsvinden in uw organisatie of op onze locatie.

 

Workshop voor kleine groepen in de organisatie

 

In overleg is het ook mogelijk om niet het gehele leertraject af te nemen, maar aparte workshop(s) waardoor medewerkers stress leren signalen en/of bepaalde vaardigheden te leren om stress te voorkomen.

 

Meer informatie workshop omgaan met stress.

 

Vast moment op jullie locatie

 

Heeft u meerdere medewerkers die begeleiding nodig hebben of wilt u een combinatie van workshops en individuele begeleiding dan kunnen we een vaste dagdeel of dag in de maand afspreken waarop ik bij op kantoor ben.

Hier lees je over Liesbeth Aarts, initiatiefnemer van Balance in Body & Mind.